.

.
.

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

εύχομαι.....Σας Εύχομαι όνειρα
που δεν τελειώνουν

και θέληση δυνατή....
για να πραγματοποιήσετε κάποια

Σας Εύχομαι  ν΄  α γ α π ά τ ε ...
ό, τι αξίζει ν΄ αγαπιέται

και να ξ ε χ ν ά τ ε  ... ό,τι αξίζει να ξεχαστεί

Σας Εύχομαι Π  ό θ ο υ ς  Ζωής...
Σας Εύχομαι  Σ ι ω π έ ς ....

Jacques Brel
          
Δημοσίευση σχολίου