.

.
.

Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

εύχομαι.....
           Σας Εύχομαι ό ν ε ι ρ α
                                 που δεν τελειώνουν
και   θ έ λ η σ η δυνατή....
            για να πραγματοποιήσετε κάποια
 


Σας Εύχομαι ν' α γ α π ά τ ε ..
ό, τι αξίζει ν' αγαπιέται
και να ξ ε χ ν ά τ ε .. ότι αξίζει να ξεχαστείΣας Εύχομαι Π ό θ ο υ ς Ζωής..
Σας Εύχομαι Σ ι ω π έ ς... 
 Jacques Brel
Δημοσίευση σχολίου